Joomla 3.5 Templates by FatCow Complaints
  • Менаџирање на односи со купувачи…
  • Враќање на податоци…
  • Соработка и содржински менаџмент…
  • Инфраструктура на компанија…
  • ИТ консултации…
  • Онлајн продавница…
  • Менаџирани решенија и ИТ аутсорсинг…
  • Компјутерски мрежи и сервисирање на компјутери...
  • Системска интеграција…
  • Веб решенија…

Планирање на ресурси на компанија

     Со планирање на ресурсите на компанијата можете да ги интегрирате сите податоци и процеси во компанијата во еден унифициран систем, каде можете да имате многу придобивки како што се стандардизацијата и намалување на трошоците за одржување (еден систем наместо два или повеќе) со цел полесно и подобро движење низ информациите и документите кои ви се потребни.

     IT Group може да ги интегрира и автоматизира следните бизнис процеси во вашата компанија:

       - Финансиски - кеш менаџмент, сметки за плаќање, сметки за примање средства, фиксни средства

      - Менаџмент на добавувачи - Инвентар, влез на нарачки, нарачки, изработка на производот, планирање на синџир на добавувачи, проверка на производот, пресметка на провизија

       - Проекти - чинење, пресметки, време и трошоци, менаџмент на активности

       - Човечки ресурси - менаџмент на талент, тренинг, време и присуство

       - Менаџирање на односи со партнери - менаџмент на онлајн нарачки, провизија, портали.