Joomla 3.5 Templates by FatCow Complaints
  • Менаџирање на односи со купувачи…
  • Враќање на податоци…
  • Соработка и содржински менаџмент…
  • Инфраструктура на компанија…
  • ИТ консултации…
  • Онлајн продавница…
  • Менаџирани решенија и ИТ аутсорсинг…
  • Компјутерски мрежи и сервисирање на компјутери...
  • Системска интеграција…
  • Веб решенија…

Менаџирање на односи со купувачи

     Менаџирање на односи со купувачи (CRM) е широк термин кој опфаќа управување со сите аспекти на интеракцијата на компанијата со клиентите, како и внесување, чување и анализа на информации од клиентите.   

     Имплементирање ефикасна CRM стратегија за вашата организација би значело идентификување на вистинските алатки со кои ќе се истакнат вашите најдобри клиенти, управување на маркетинг кампањи со јасни цели, генерирање на цели на вашиот тим за продажба, како и подобрување на продажбата и поддршка на клиентите. Ако ефективно се спроведува, CRM ги насочува процесите потребни за да се запознаете со вашите клиенти, како да ги разберете нивните потреби, и како ефикасно да изградите однос помеѓу вашата организација и вашите клиенти.

     IT Group може да имплементира било која од следниве алатки и системи за да ви помогне со имплементација на CRM во вашата организација:

       • Објавување на веб содржина
       • Маркетинг анализа и автоматизација
       • Автоматизација на продажбата
       • Helpdesk или системи за поддршка на клиенти