Joomla 3.5 Templates by FatCow Complaints
  • Менаџирање на односи со купувачи…
  • Враќање на податоци…
  • Соработка и содржински менаџмент…
  • Инфраструктура на компанија…
  • ИТ консултации…
  • Онлајн продавница…
  • Менаџирани решенија и ИТ аутсорсинг…
  • Компјутерски мрежи и сервисирање на компјутери...
  • Системска интеграција…
  • Веб решенија…

Менаџирање на ИТ услугите

Дали имате доволна контрола над вашите ИТ ресурси и услуги кои ги користите?

       Дозволете IT Group да ги имплементира и најсофистицираните решенија за ваше ИТ менаџирање на бизнисот. Нашите решенија ви овозможуваат подобро организирање на ИТ ресури и опрема. Како што напредува технологијата, во нашето секојдневие имаме потреба за едноставност во работата, бизнис процесите, стратегиите и решенијата во организацијата.

     IT Group ги нуди следните видови на решенија:

     - Сервисна поддршка

       - Навремен и квалитетен сервис на уредите

       - Менаџмент на проблем

       - Менаџмент на поставување на опремата

       - Менаџмент на промените

       - Менаџмент на пораките во компанијата

     - Услуга за испорака

       - Услуга за менаџмент на различни нивоа во компанијата

       - Менаџмент на капацитето

       - Континуираност во ИТ услугите

       - Достапност на ИТ технолофијата

       - Управување со финансии за ИТ технологија

     - Управување со ИТ опрема

       - Мониторирање

       - Безбедност