Joomla 3.5 Templates by FatCow Complaints
  • Менаџирање на односи со купувачи…
  • Враќање на податоци…
  • Соработка и содржински менаџмент…
  • Инфраструктура на компанија…
  • ИТ консултации…
  • Онлајн продавница…
  • Менаџирани решенија и ИТ аутсорсинг…
  • Компјутерски мрежи и сервисирање на компјутери...
  • Системска интеграција…
  • Веб решенија…

Инфраструктура на компанија

     Ние дизајнираме, поставуваме и одржуваме целосна инфраструктура на вашата компанија, при што информациите кои се од витално значење за вашата компанија можете да ги креирате, обработувате, чувате или одстраните.

     Нашите решенија вклучуваат:

       • Хардверска и софтверска интеграција   

       • Вмрежување

       • Инфраструктурна консолидација

       • Управување со база на податоци

       • ИТ безбедност

       • Cloud решенија и виртуелизација

      • Аутсорсинг услуги