Joomla 3.5 Templates by FatCow Complaints
  • Менаџирање на односи со купувачи…
  • Враќање на податоци…
  • Соработка и содржински менаџмент…
  • Инфраструктура на компанија…
  • ИТ консултации…
  • Онлајн продавница…
  • Менаџирани решенија и ИТ аутсорсинг…
  • Компјутерски мрежи и сервисирање на компјутери...
  • Системска интеграција…
  • Веб решенија…

Консултации

     IT Group нуди консултантски услуги со цел да ги задоволи потребите од ИТ опрема, компатибилност и избор на најдобра опрема за вашиот предходно определен буџет. Секогаш работиме во склоп со вашите примарни потреби за работа. Начинот на кој работиме е првенствено да го запознаеме вашиот бизнис и вашите потреби па врз основа на истите да направиме објективен совет околу избор на опрема која би ви ги задоволила потребите.

     Ние препорачуваме:

       • Red Hat
       • ManageEngine
       • NetSuite
       • 1CRM
       • EnterpriseDB
       • Pentaho
       • Open Source

     Нашата напорна работа е цел на менаџирање на нашето знаење, експертско познавање и искуство во работата каде на крајот резултатите се очигледни. Дозволете за ИТ услугите во вашиот бизнис да се погрижат професионалци кои секојдневно се трудат да изнајдат се подобро решение за беспрекорност во работата.