Joomla 3.5 Templates by FatCow Complaints

Дигитален маркетинг

     Дигиталниот маркетинг стана значителен дел од маркетинг миксот на скоро секое претпријатие. Маркетинг концептот треба да лежи во срцето на компанијата, а активностите на менаџерите и вработените треба да бидат водени од таа филозофија. Сите активности треба да бидат насочени кон осигурување дека потребите на потрошувачите се пресретнати, ефективно, ефикасно и профитабилно.

     Исто така со една дигитална кампанње ќе успееме да го промовираме вашиот бизнис преку подобрување на видливоста на резултатите од пребарувањата на пребарувачките сервиси. Со помош на една Дигитална Маркетинг кампања ние ќе Ви помогнеме да ја најдете вашата таргет група и најпрофесионално и ефектино да ги запознаете нив со вашиот бред и вашата понуда за многу кратко време.

Под дигитален маркетинг ги нудиме следните услуги:

1. Facebook;       

2. Instagram;      

3. Google adwords; 

4. Google +;

5. VK;

6. E-mail маркетинг;

7. SMS маркетинг;

8. 360 камера и презентација;

9. Истражување на пазар со цел превземање на конкретни акции за реализација на маркетинг план;

10. Дигитална поддршка на настани;