Joomla 3.5 Templates by FatCow Complaints

Што е 3Д принт?

     3Д принтањето или повеќе познато во индустријата како адитивно производство е процес на изработка на објекти во три димензии според предходно изработен компјутерски цртеж. Финалниот производ од 3Д принтаниот објект се базира на употреба на адитивни процеси. Во адитивниот процес на изработка, објектот е поставен на подлога и на истиот се додаваат различни слоеви се додека целосниот објект се креира. Секој од овие слоеви се разликува како тенко изработен хоризонтален дел од секој објект.

Повеќе детали можете да погледнете на следниот линк