Joomla 3.5 Templates by FatCow Complaints
  • Менаџирање на односи со купувачи…
  • Враќање на податоци…
  • Соработка и содржински менаџмент…
  • Инфраструктура на компанија…
  • ИТ консултации…
  • Онлајн продавница…
  • Менаџирани решенија и ИТ аутсорсинг…
  • Компјутерски мрежи и сервисирање на компјутери...
  • Системска интеграција…
  • Веб решенија…

Враќање на избришани податоци

     Враќањето на изгубени податоци од медиум е процедура на копирање на податоци од медиум за складирање во случаи кога истиот не е пристаплив во стандардните начини за пристап.  IT Group употребува напредни алатки и техники со цел да понуди најбро и најбезбедно враќање на изгубените податоци.vrakanje podatoci

     Секој проблем е различен и специфичен па затоа ние нудиме професионален пристап кaј секој медиум. Цената за процесот на враќање на податоците е еднаква за сите наши клиенти и тие не зависат од големината на податоците кои ќе се вратат или од колкаво значење се истите. Цените зависат исклучиво од видот на дефектот кој е настанат на медиумот.

     Безбедноста и довеливоста на податоците е најбитна за нас. Целиот процес на враќање на податоците се одвива во највисока дискреција.