Joomla 3.5 Templates by FatCow Complaints
  • Менаџирање на односи со купувачи…
  • Враќање на податоци…
  • Соработка и содржински менаџмент…
  • Инфраструктура на компанија…
  • ИТ консултации…
  • Онлајн продавница…
  • Менаџирани решенија и ИТ аутсорсинг…
  • Компјутерски мрежи и сервисирање на компјутери...
  • Системска интеграција…
  • Веб решенија…

Виртуелизација

    Resenie virtuelizacija Трансформирајте го вашиот бизнис со виртуелизација. Виртуелизацијата драматично ја подобрува ефикасноста и достапноста на ресурсите и апликациите во вашата организација.

     Внатрешните ресурси се под влијание на стариот систем „еден сервер, една апликација“ модел, а ИТ администраторите со кој трошат повеќе време на управување сервери отколку на иновации.

     Автоматизиран податочен центар, изграден на VMware виртуелизациска платформа, ви овозможува побрзо и поефикасно да одговорите на динамиката на пазарот отколку било кога претходно. Инфраструктурата VMware доставува ресурси, апликации, дури и сервери – кога и каде е потребно. Корисниците на VМware обично заштедуваат 50-70% на целокупните ИТ трошоци со консолидирање на нивните ресурсни можности и доставувајќи високо достапни машини со VMware инфраструктира.