Joomla 3.5 Templates by FatCow Complaints
  • Менаџирање на односи со купувачи…
  • Враќање на податоци…
  • Соработка и содржински менаџмент…
  • Инфраструктура на компанија…
  • ИТ консултации…
  • Онлајн продавница…
  • Менаџирани решенија и ИТ аутсорсинг…
  • Компјутерски мрежи и сервисирање на компјутери...
  • Системска интеграција…
  • Веб решенија…

Менаџирање на ИТ опрема

    Manager serverУправувањето и замената на десктоп компјутерите, мрежната опрема, серверите и ИТ безбедноста често е базична активност во повеќето компании. Некој од прашањата кои ги поставуваат сопствениците се:

- Дали е потребно да имам ИТ специјалист со целосно работно време?

- Дали е подобро да плаќам месечно одржување на мојот систем или да имам уште еден вработен во мојата компанија?

- Дали е можно да ги намалам трошоците, слабите перформанси во работата преку искусен соработник, а со тоа и да ги намалам трошоците?

IT Group нуди сеопфатно управување со вашата опрема по цена одредена по договор и точно договорен месечен трошок. IT Group нуди целосно менаџирање на вашата мрежа, сервер,  компјутери и принтери. Нашето искуство овозможува ретроактивно да ги решаваме проблемите пред истите да настанат во компанијата.